Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar för histopatologiskt laboratorium.

Allmänt om histopatologiska prover (PAD)

Fryssnitt och ofixerat vävnadsmaterial

Fixering

Försändelser och transport

Snabbsvar och SVF

Eftergranskning och kompletterande undersökningar

Benmärgspreparat

 • crista

Bröstpreparat

 • nålbiopsier
 • sentinel node
 • axillarlymfkörtlar
 • receptorbestämning
 • sektorresektat
 • mastektomipreparat


Gynekologiska preparat

 • cervix-corpusskrap
 • portiobiopsi
 • cervixkon och cervixamputat
 • ovarier och tuba
 • uterus
 • placenta
 • foster och placentarrester/placenta


Hud

 • excisioner
 • stansbiopsier
 • curretage

Lymfkörtlar (ej axill)

 • lymfomfrågeställning


Mag-tarmkanalen

 • esophagus, ventrikel, duodenum och colon biopsier
 • colonpolyp
 • stora operationspreparat; ventrikel och tarm


Urologpreparat

 • njure
 • prostata, mellanålsbiopsi
 • prostata, TUR P
 • prostataektomi
 • urinblåsa, px
 • urinblåsa, TUR B
 • urinblåsa (cystektomi)


Vasektomi

Övriga preparat

 • appendix
 • oment
 • gallblåsa
 • parathyreoidea och thyreoidea
 • bronkbiopsi
 • temporalisbiopsi
 • leverbiopsi
 • muskelbiopsi

Senast uppdaterad: 2019-02-27 11:24