Vätskor

Exsudat (pleura, ascites, pericard)

Allmänt

Prov insändes i 250 ml plastflaska eller centrifugrör med skruvkork. Provflaskan märks med namn, personnummer(10siffror) och avsändare. Det insända materialet måste vara representativt för hela den uttappade provmängden. Celler sjunker snabbt till botten. Därför måste vätskan blandas mycket väl innan man skiljer av den mängd vätska som skall sändas till Cyt.lab. Skicka in 40 – 200 ml av provet.

Om provet ej kan skickas direkt till Cyt.lab. skall det förvaras i kylskåp.

Remiss

Allmän cytologi.

Fixering

Vätskan insänds ofixerad.

Transport

Prov insändes till cyt.lab i väl emballerad flaska eller rör tillsammans med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Buksköljvätska

Allmänt

Prov tas i samband med gynekologisk operation.

Prov insändes i 250 ml plastflaska, Marknadsplatsen art.nr 102732153.

Flaskan märks med namn, personnummer (10 siffror) och avsändare.

Om provet ej skickas direkt till Cyt.lab skall det förvaras i kylskåp.

Remiss

Allmän cytologi

Fixering

Buksköljvätskan skickas till Cyt.lab. ofixerad.

Transport

Provet skickas i plastflaska, väl emballerad till Cyt.lab tillsammans  med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Borstprov peritoneum

Allmänt

Märk ett objektglas med mattrand , Marknadsplatsen art.nr 10275780 med namn och personnummer (10 siffror). Glasen skall märkas med lokalisation om flera prover tas. Skriv motsvarande på remissen med märkningarnas betydelse.

Remiss

Allmän cytologi

Utförande

Sekretet stryks ut på objektglas med borste.

Fixering

Glasen fixeras omedelbart i 95%-ig etanol. Lufttorkning skall undvikas. Efter 30 min. tas glasen upp ur fixering och får lufttorka.

Transport

Glasen insänds till Cyt.lab i transportförpackning av plast tillsammans med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev blodsmitta.

 

Liqvor

Allmänt

Prov inskickas i 10 ml plaströr med skruvkork, Marknadsplatsen art.nr 102769965.

Märk röret med namn och personnummer (10 siffror) samt avsändare.

Remiss

Allmän remiss

Fixering

Vätskan insänds ofixerad.

Transport

Prov skickas väl emballerat till Cyt.lab. tillsammans med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Ledvätska

Allmänt

Prov insändes i 10 ml plaströr med skruvkork, Marknadsplatsen art.nr 102769965.

Märk röret med namn och personnummer (10 siffror) samt avsändare.

Remiss

Allmän cytologi 

Fixering

Vätskan insänds ofixerad 

Transport

Provet insänds väl emballerat till Cyt.lab tillsammans med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Cystvätska

Allmänt

Cystmaterial insändes i provrör, Marknadsplatsen art.nr 103580676 eller vid större mängder i 250 ml plastflaska, art.nr 102732153.

Flaskan märkes med namn och personnummer (10 siffror) samt avsändare.

Om provet ej skickas direkt till Cyt.lab skall det förvaras i kylskåp.

Remiss

Allmän cytologi 

Fixering

Vätskan insänds ofixerad

Transport

Provet insänds väl emballerat till Cyt.lab tillsammans med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev blodsmitta.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24