Urologpreparat

Urinvägar - blåssköljvätska

Allmänt

Prov tas i provflaska Urifix, Solveco. Flaskan innehåller 250 ml metanol-ättiksyrabaserad fixeringslösning.

Märk burken med namn och personnummer (10 siffror)och avsändare.

Remiss

Allmän cytologi

Utförande

I samband med cystoskopi görs blåssköljning. Blåsan sköljs med minst 200ml, varpå erhållen blåssköljvätska tillsätts flaskan med fixeringslösning.

Fixering

Erhållen blåssköljvätska tillsätts flaskan med fixeringslösning. Blanda väl

Transport

Provet insändes väl emballerat tillsammans med remiss till Cyt.lab. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Urin

Allmänt

Prov tas i provflaska Urifix, Solveco. Flaskan innehåller 250 ml metanol-ättiksyrabaserad fixeringslösning.

Märk burken med namn och personnummer (10 siffror)och avsändare.

Provet skall vara nyligen kastad urin.

Blåssköljvätska ger i allmänhet bättre underlag för diagnostik.

Remiss

Allmän cytologi

Utförande

Observera! Använd ej morgonurin och ej heller dygnssamlad urin, eftersom de innehåller många skadade celler. Celler i urinen sjunker till botten. Därför måste urinen blandas noga. Representativiteten kan förbättras genom att ett kastat urinprov tas tre på varandra följande dagar.

Om totala urinmängden understiger 100ml späd provet med 100ml Urifix, Solveco.
Överstiger provmängden 100ml för över hela mängden till 250ml Urifix, Solveco.

Kastat prov tillsätts flaskan med fixeringslösning.

Fixering

Kastat prov tillsätts flaskan med fixeringslösning.

Transport

Provet insändes väl emballerat tillsammans med ifylld remiss till Cyt.lab. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev blodsmitta.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24