Punktionscytologi

Finnålspunktion

Allmänt

Objektglas med mattrand används, Marknadsplatsen art.nr 102757580.

Märk glasen med namn och personnummer ( 10 siffror).

Ange antal glas på remissen.

Ange ev sidolokalisation och undernummer både på glas och remiss. Använd arabiska siffror.

Aspirerat material stryks ut omedelbart. Lufttorkas. Blodfattiga, koncentrerade preparat måste eftersträvas. Material får ej läggas på mattranden och utstryken skall helst avslutas med ”fransar”.

Remiss

Allmän cytologi

Utförande

Utstryken görs med  utstryksglas med slipade kanter, Marknadsplatsen art.nr 102757572

Fixering

Objektglasen lufttorkas.

Transport

Glasen insädes tillsammans med ifylld remiss till Cyt.lab i transportförpackning av plast  som kan rekvireras från Cyt.lab.

Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Bukfett

Aspiration av bukfett med frågeställningen amyloidinlagring behandlas som finnålspunktion.

 

Finnålspunktion med cystvätska

Allmänt

Cystvätska som erhålls i samband med finnålspunktion inskickas i 10 ml plaströr med skruvkork, Marknadsplatsen art.nr 102769965.

Röret märks med namn, personnummer (10 siffror) och avsändare.

Remiss

Allmän cytologi

Fixering

Cystvätska insänds ofixerad

Transport

Provet skickas väl emballerat till Cyt.lab tillsammans med ifylld remiss. Internpost Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24