Försändelser och transport

Allmänt

Vid transport av biologiska prover ska rutiner finnas inom varje enhet för att upprätthålla sekretess, säkerhet och kvalité gentemot patienten. Vidare ska provet hanteras så att transportör och omgivning inte utsätts för smitta.

Paketering och märkning av Biologiskt ämne, Kategori B, UN 3373, sker enligt Smittskyddsinstitutets Packa Provet Rätt

Om blodburen smitta föreligger eller misstänks, förpackas provet i godkänd transporthylsa med absorbent. Provkärl, transporthylsa och remiss märks med ”BLODSMITTA”.

Transport av biologiska prover/material regleras enligt lagen om farligt gods (ADR-s 2006:7)

Provtagningskärl med fixeringslösning ska vara väl tillslutet. Använd inte tape.

Preparat och remiss måste följas åt

Transport inom NÄL

Prov och remiss transporteras via Post och bud eller lämnas personligen till laboratoriet.

Intern transport inom regionen

Regionåkeriet ansvarar för transporter mellan Patologlaboratoriet och Uddevalla sjukhus, Bäckefors och primärvårdsområden. För transport krävs godkänd transportlåda eller provpåse.

Transportlådan ska vara märkt med Biologiskt ämne, Kategori B, UN3373 samt avsändare/mottagare.
Provrör ställs i insatser.

Enligt transportreglerna av prover skall provrör/burk placeras i en sk sekundärförpackning innan de sätts i transportlådan. Sekundärförpackning kan utgöras av transporthylsa, transportburk eller plastpåse som försluts med påsklämma.

Provlåda

Kartong för 1-10 hylsor märkt med Diagnostiska prover UN 3373

Provpåse

Godkänd provpåse ”Biosafe” märkt med ”lättfördärvliga biologiska prov” samt etikeltt ”Diagnostiska prover UN 3373”

Transportlåda, provlåda, provpåse, plastpåse och påsklämma beställs från Westma.

Artikel: Transportlåda
Artikelnummer: 103788717, 103788659

Artikel: Provlåda
Artikelnummer: 102796364

Artikel: Provpåse
Artikelnummer: 102764420

Artikel: Plastpåse
Artikelnummer: 102764982

Artikel: Påsklämma
Artikelnummer: 103603593

Artikel: Insats
Artikelnummer: 103271094

Artikel: Transporthylsa med absorbent
Artikelnummer: 102796307

Artikel: Etikett UN 3373
Artikelnummer: Posten

Artikel: Etikett Blodsmitta
Artikelnummer: 102729472

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24