Exfoliativ gynekologisk cytologi - Vätskebaserad metod

Cervixcytologi och organiserad cellprovskontroll

Allmänt

Provtagningsmaterial rekvireras från depå.

Prov tas före varje annan undersökning. Glidmedel eller talk får ej användas.

Ett tillfredsställande resultat är beroende av tillräckligt material och representativt material, dvs. förekomst av cylinderepitel från endocervikalkanalen.

Undvik provtagning under menstruation.

Obs! Det är viktigt att provtagning och fixering sker snabbt eftersom lufttorkning före fixering gör att provet ej går att bedöma.Viktiga remissuppgifter är SM, menopaus, post partum, hormonterapi.

Provburk innehållande fixeringsmedel(art.nr 103271094) märks med namn och personnummer. OBS! 1 provburk per Remiss. 

Prov från vulva  skickas på separat remiss. Ange lokalisationen på remissen.

Remiss

Cervixcytologi altenativt Organiserad cellprovskontroll

Utförande

Var god se RCC och Thinprep. Hologic 

Provtagningsanvisningar från Onkologiskt Centrum och instruktion från Thinprep. Hologic

Fixering

Provburken innehåller fixeringsmedel.

Transport

Ställ burkarna i ställ (art.nr 103603387). Placera stället i en plastpåse (art.nr 102764982) förslut med påsklämma (art.nr 103603593). Lägg sedan ner påsen och remissen i transportlådan (art.nr 103788717 eller art.nr 103788659). Skicka till patologkliniken.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24