Telefonlista Transfusionsmedicin

Avdelningschef
Anne-Marie Olsson
Mail: anne-marie.olsson@vgregion.se 
Telefon: 010-435 30 21

Kvalitetssamordnare
Cia Johansson
Mail: cia.johansson@vgregion.se 
Telefon: 010-435 27 07

IT-ansvarig och miljösamordnare
Bertil Ohlsson 
Mail: bertil.ohlsson@vgregion.se 
Telefon: 010-435 27 09 

Verksamhetschef
Kenth Olofsson 
Mail: kenth.olofsson@vgregion.se 
Telefon: 010-435 27 02

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24