Blodkomponenter

Blodkomponenter

Med blodkomponenter avses erytrocyter, plasma och trombocyter.
Alla blodkomponenter är testade för anti-HCV, HBsAg, anti-HIV/HIV-Ag och Syfilis.
Alla blodkomponenter är leukocytbefriade, leukocytinnehåll <1,0 x 106/enhet.
Beställning av blodkomponenter.

Erytrocyter, leukocytbefriade

Volym: 230-325 mL,
Innehåll: Erytrocyter i SAGMAN-lösning, Hb >40 g/enhet.
Hållbarhet: 42 dygn.
Förvaring: +2°- +6°C.
Indikation: Blödning eller anemi.

Erytrocyter, leukocytbefriade, bestrålade

Volym: 230-325 mL
Innehåll: Erytrocyter i SAGMAN-lösning, Hb >40 g/enhet
Hållbarhet: 28 dygn.
Förvaring: +2°- +6°C.
Indikation: Blödning eller anemi.

Erytrocyter, leukocytbefriade, tvättade

Innehåller ej plasma. Bereds genom tvättning av erytrocyter och SAGMAN-lösning tillsatt.
Hållbarhet: 14 dygn
Förvaring: +2°- +6°C
Komponenten beställs från Regionblodcentralen SU Göteborg. Kontakta därför om möjligt Transfusionsmedicin i mycket god tid före transfusion.
Indikation: Transfusion till patienter med antikroppar mot IgA eller till patienter med överkänslighet mot andra plasmaproteiner.

Erytrocyter, leukocytbefriade, barnenhet

Volym: ca 60 - 80 mL,
Innehåll: Erytrocyter i SAGMAN-lösning, Hb >40 g/enhet
Hållbarhet: 14 dygn.
Förvaring: +2°- +6°C.
Indikation: Blödning eller anemi.

Erytrocyter för utbytestransfusion på nyfödda, leukocytbefriade

Bereds av leukocytbefriade erytrocyter- ej äldre än 5 dygn.
Innehåll: Erytrocyter i plasma. EVF ca 0,50.
Hållbarhet: 24 timmar
Förvaring: +2°- +6°C.
Förenlighetsprövning från moder eller barn.
Indikation: Hyperbilirubinemi hos nyfödda vanligen pga. hemolys orsakad av erytrocytantikroppar från modern riktade mot antigen på barnets erytrocyter. Vanligaste orsaken till utbytestransfusion är ABO-immunisering eller RhD immunisering. Vid utbytestransfusionen korrigeras även anemin.

Trombocyter, patogeninaktiverade, leukocytbefriade

Innehåller trombocyter från flera givare.
Produkten är likvärdig gammabestrålad komponent.
Ett speciellt transfusionsaggregat avsett för trombocytenheter medföljer vid utlämning.
Innehåll: Trombocyter > 200 x 10 9/enhet i ca 140 mL suspensionsmedium och ca 60-80 mL plasma.
Volym: ca 190 mL
Hållbarhet: 7 dygn vid +22°C.
Indikation: Trombocytopeni och blödning pga. nedsatt primär hemostas.
En trombocytenhet beräknas höja patientens B-Trombocyter med ca 30 x 109/L hos en vuxen patient.
Transfusion av trombocytenhet bör inte ta mer än 20-30 minuter.

Trombocyter, patogeninaktiverade, barnenhet

Volym: ca 90 mL
Se Trombocyter, patogeninaktiverade, leukocytbefriade.

Trombocyter, patogeninaktiverade, tvättade

Trombocyter patogeninaktiverade, leukocytbefriade från flera givare i suspensionsmedium. Plasmainnehållet är reducerat.
Beställs i god tid.
Hållbarhet: 48 timmar
Indikation: Oklara transfusionsreaktioner på trombocytkoncentrat.

Plasma (ffp), färskfryst, leukocytbefriad

Tar ca 20-25 minuter att tina.
Volym: 250-280 mL
Innehåll: Samtliga koagulationsfaktorer.
Hållbarhet: Förvaras fryst vid -40°C eller lägre temperatur i 3 år. Används som färskfryst plasma 8 timmar från upptining.
Indikation: Koagulationsrubbningar. Trombolytisk trombocytopen purpura (TTP), HUS. Plasmaexpander i vissa fall.

Plasma (ffp), färskfryst, leukocytbefriad, barnenhet

Tar ca 20 minuter att tina.
Volym: 50-60 mL
Innehåll: Samtliga koagulationsfaktorer.
Hållbarhet: Förvaras fryst vid -40°C eller lägre temperatur i 3 år. Används som färskfryst plasma 8 timmar från upptining.

Akut-plasma, färskfryst, leukocytbefriad

Tar ca 10 minuter att tina pga påsens utformning.
Kan beställas till kritiskt blödande patienter där plasma behövs mycket snabbt.
Volym: 250-280 mL
Innehåll: Samtliga koagulationsfaktorer.
Hållbarhet: Förvaras fryst vid -40°C eller lägre temperatur i 3 år. Används som färskfryst plasma 8 timmar från upptining.
Indikation: Koagulationsrubbningar. Trombolytisk trombocytopen purpura (TTP), HUS. Plasmaexpander i vissa fall.

Patogeninaktiverade

Patogeninaktivering betyder att kända och okända smittämnen och leukocyter inaktiveras.
Metoden har en likvärdig effekt som den vid bestrålning och reducerar risken för ev. GVHD-reaktion (Graft Versus Host Disease) hos mottagaren.
Detta innebär att patienter som kräver bestrålade trombocyter nu kan erhålla patogeninaktiverade trombocyter.

Bestrålade blodkomponenter

Blodkomponenter gamma-bestrålas med 25 Gray för att undvika GVHD (Graft Versus Host Disease). Bestrålningen utförs vid Regionblodcentralen SU, Göteborg. Kontakta därför Transfusionsmedicin i mycket god tid. Se även Patogeninaktiverade.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24