Transfusionsmedicin

Provtagning och provhantering, blodgruppering, DAT, BAS-test och MG-test

Blodgruppering

DAT (Direkt Antiglobulin Test)

BAS-test och MG-test

Blodkomponenter 

Beställning av blodkomponenter 

Förvaring och transport av blodkomponenter

Transfusion av blodkomponenter 

Anvisning för blodtransfusion

Transfusionskomplikationer 

Regler för universalgivning 


Blanketter
 

Intyg namnbyte

Intyg koppling av patientidentitet
(används endast inom slutenvården)

Rapport Transfusionskomplikation

Transfusionsjournal för blodkomponenter


Återrapportering av blodkomponent

Återrapportering av blodkomponent via Melior & Interinfo

Återrapportering av blodkomponent via Transfusionsdokument

Senast uppdaterad: 2017-10-24 10:37