Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provtagning

NU-sjukvårdens riktlinjer angående identitetskontroll.

Rörbroschyren - Klinisk kemi - rekommenderad rörföljd

Provtagning i kapillärrör - Hur mycket blod behövs?

Fyllnad av Na-citrat rör, ljusblå kork (koagulationsprov)

Anvisning Cerebrospinalvätska (likvor)

Provtagningsmaterial - Klinisk mikrobiologi

Anvisning eSwab

Anvisning  Influensa A, B, RSV 

Kapillärprovtagning utav Klinisk kemi inom slutenvården

Kapillär provtagning på patient med blodsmitta

Kapillär provtagning på vuxna patienter upphör 2011-10-10

 

För utförligare information hänvisas till Vårdhandboken: www.vardhandboken.se

Patienten bör om möjligt sitta ner och vila 15 minuter före provtagningen. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.
Att kontrollera patientens identitiet är provtagarens ansvar, samt att uppgifter på beställningsblankett och provtagningsrör överensstämmer.

Senast uppdaterad: 2021-03-19 10:38