Rutiner för prover som skall skickas till annat Laboratorium

Klinisk kemi hjälper till med transport och emballage av prover som vi inom Laboratoriemedicin, NU-sjukvården inte utför. Samtliga prover som vi hanterar, registreras i vårt labdatasystem för att skapa spårbarhet över vart de har skickats.

För de analyser som utförs i Göteborg sker dagliga transporter i regionens regi, därmed en begränsad miljöpåverkan.

  • Prover från NÄL med stopptider för transporter till Göteborg är vardagar klockan 9:00. Prover behövs vara på Laboratoriemedicin senast klockan 8:30 för att komma med transporten.
  • Prover från Uddevalla med stopptider för transporter till Göteborg är vardagar klockan 9.35. Prover behövs vara på Laboratoriemedicin senast klockan 9:00 för att komma med transporten.

Ankomst till Göteborg ca kl 11:15. Beakta att det kan ta tid för provet att komma till rätt instans.

Behövs provtransport övriga tider sker detta med budfirma, i dagsläget PostNord.
Gå igenom följande punkter innan beställning görs.

  • Kontrollera att mottagande laboratorium är öppet och kan ta emot provet.
  • Kontrollera att provet går att analysera vid ankomst.
  • Kontrollera att korrekt ansvarsnummer finns med på beställningsblankett.
  • Kontakta oss gärna i förväg, gällande frågor om provtagningsanvisningar och beställning.

 

Prover till andra städer, exempelvis Stockholm, Lund, Malmö och Umeå sker transport av proverna normalt med vanlig postgång.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 11:14