B-Blodgas

Utbildning 

Anvisning provhantering och utförande RP500

Anvisning: Omkörning av kontroller

Guide: Omkörning av kontroller

Metodbeskrivning Blodgas, RapidPoint 500

Underhållsschema RapidPoint500

Verifiering RapidPoint500

Marknadsplatsen

Mätkasset RP500 inkl laktat 750 test. Produktnr: 104829254 

Mätkasset RP500 inkl laktat 400 test. Produktnr: 104829379

Mätkasset RP500 inkl laktat 250 test. Produktnr: 104829403

Wash/Waste (4/fp). Produktnr: 104829296

AQC cartridge. Produktnr: 104829189 

Kapillär blodgas plast 100uL 50 st. Produktnr: 104275268

Kapillär blodgas förslutning 100 st. Produktnr: 104275243

Kapillär blodgas förslutning 200 st. Produktnr: 104275276

Printerpapper. Produktnr: 104829486

Provport 2/fp. Produktnr: 104829452

Provport 20/fp. Produktnr: 104829494

Printer papper spindel. Produktnr: 104829478

Luftfilter RP500. Produktnr: 104867668

Senast uppdaterad: 2018-01-22 11:34