Patientanvisningar

Anvisningar för vårdpersonal att ge till patienten vid olika sorters provtagningar som görs i hemmet.

Avföringsprov - Helicobakter pylori antigentest, Clostridium difficile toxinbestämning 

Avföringsprov för bakteriologisk odling 

Avföringsprov för F-Hb, immunologisk metod (Actim Fecal Blood)
 - Patientanvisning på andra språk än svenska (under Dokument och material)

Avföringsprov för F-Hb, peroxidas metod (Hemoccult Brand) 

Fasteprov inför blodprovtagning 

Urinprov för bakteriologisk odling

Urinsamling för 5-HIAA (surgjord urin)

Urinsamling för U-Albumin (utan tillsats):
dygnsmängd urin
natturin

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27