Om Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin i NU-sjukvården är en diagnostisk serviceenhet bestående av Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Transfusionsmedicin fördelat på laboratorierna på NÄL och Uddevalla sjukhus.

Enheten har ett gemensamt kvalitetssystem och är ackrediterad av SWEDAC samt miljöcertifierad. 

Inom Laboratoriemedicin arbetar ca 114 årsarbetare av olika yrkeskategorier där biomedicinska analytiker utgör den största yrkesgruppen. På våra laboratorier hanteras mer än 3000 provrör/dag, ca 4 miljoner analyser/år, varav 100 000 är mikrobiologiska analyser och våra blodtappningsenheter utför årligen ca 13 500 tappningar. 
De delar av verksamheten som ger service åt akutsjukvården är bemannade med biomedicinska analytiker dygnet runt, och det finns alltid läkare med specialistkompetens tillgängliga. 

Vårt uppdrag är att ge service i form av provtagning och analysverksamhet åt såväl NU-sjukvårdens avdelningar och mottagningar som primärvården. Vi utför även analyser åt andra kunder inom hälso- och sjukvård samt droganalyser åt företagskunder.

Laboratoriemedicins policy

Ackrediteringscertifikat med bilagor

Telefonlista

Anne-Marie Olsson

Ledning, hälso- och sjukvård

Ann-Sofie Lundh

Ledning, hälso- och sjukvård

Bertil Kaijser

Överläkare

Bertil Olsson

Ingenjör, hälso- och sjukvård

Caroline Östergren Jørgensen

Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring

Cia Johansson

Biomedicinsk analytiker

Jonas Sundgren

Ledning, hälso- och sjukvård

Koussay Akkad

Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring

Maria Lohmander

Sjukhuskemist

Maria Lojander

Ledning, hälso- och sjukvård

Moe Nyo Schmid

Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring

Monica Lindahl

Ledning, hälso- och sjukvård

Nina Kamenska

Överläkare
Senast uppdaterad: 2017-10-19 11:04