Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alla Rätt på provet-utbildning i provtagning

Alla Rätt på Provet- utbildning i provtagning

 Vi behöver hjälp att få ut information till personalansvariga att ”Alla Rätt på Provet” är en obligatorisk utbildning för provtagande personal. Det har varit problem med lågt deltagarantal på våra utbildningsdagar. Utbildningstillfällen har ställts in under hösten 2019 då det bara var 5 personer anmälda. Den 26 november kom 11 personer till utbildningen i Uddevalla och 10 december kom 12 personer till NÄL.

Alla Rätt på Provet är en obligatorisk utbildning sedan ca 3 år tillbaka och den har varit välbesökt med minst 40 deltagare per gång fram till och med våren 2019.

Vi vet att utbildningen är uppskattad och får bra feedback då deltagare uttrycker att ”alla borde få denna information”. Vi upplever att deltagarna tar till sig vår information och de har relevanta frågor gällande våra föreläsningar. Det blir ofta mycket bra diskussioner som många tar del av.

Vår utbildning har fokus på den preanalytiska delen vilket innebär inhämtning av information om det aktuella provet och märkning av provrör och remiss samt själva provtagningen. Med så många manuella moment ökar risken för fel.

Man uppskattar att den preanalytiska delen står för ca 70 % när felaktiga provsvar upptäcks vid Klinisk kemi.

Transfusionsmedicin visar att 60 % av alla avvikelser, januari- september 2019, visar att patientidentifiering saknas i samband med provtagning. Det är av största vikt att patientidentitet finns då det kan bli förödande konsekvenser om vi får prov från fel patient.

Blododlingar analyserade på Klinisk mikrobiologi visar att 25 % av de positiva är kontaminerade med hudflora från provtagaren. Det visar att provtagarna har för dåliga kunskaper när det gäller provtagning. Det bästa sättet att lära sig göra saker på rätt sätt är genom utbildning.

 Nästa tillfälle är 5 februari kl 13,00 Anmälan i regionkalendern

 Hälsningar

Cecilia Junfors, Darinka B.Andersson, Agneta Welin och Birgitta Olofsson
Instruktörer på laboratoriemedicin i NU-sjukvården

 För kontakt: Birgitta Olofsson, 010-435 2726

Senast uppdaterad: 2020-01-20 10:38