Biobankslagen

Information till patient

Information till personal vid provtagande enhet

Mer information Biobank Sverige

De prover som lyder under biobankslagen inom NU-sjukvården är:

  • S-HBsAg
  • S-anti-HCV
  • S-anti-HIV/HIV-Ag
  • S-anti-HBc
  • S-Syfilis-ak
  • S-anti-HTLV I/II
  • S-Rubella
  • B-Celler-diff som stryks i samband med sternalpunktion (benmärgs-provtagning).
  • Benmärg-Celler, morfologi
Senast uppdaterad: 2017-10-20 15:32