Länkar till andra laboratorier

Samtliga remisser till SU, Göteborg

Samtliga Analyslistor på SU, Göteborg

Analyslista SÄS, Borås 

Folkhälsomyndigheten Laboratorieanalyser (fd SMI)

  • Remiss inkl provhanteringsanvisning

Karolinska Universitetslaboratoriet

Region Skåne Laboratoriemedicin

 

Vårdverktyget.se

Senast uppdaterad: 2018-11-16 14:02