Informationsträff slutenvården 12 december

Laboratoriemedicin inbjuder all provtagande personal inom NU-sjukvården till årlig informationsträff. Det anordnas ett tillfälle på NÄL. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Inbjudan

Tid: 13.30-15.45

Datum: 12/12, Ägget NÄL. Anmäl dig här!

Program:

Information

  • Klinisk kemi: Regional analysförteckning, Automationsbana och förändringar det medför i Melior
    Cecilia Junfors

  • Klinisk mikrobiologi: Snabbguide blododlingar, feces-PCR och EHEC 
    Darinka B Andersson
  • Transfusionsmedicin: Vad kan hända när vi inte har full koll? - fallbeskrivning
    Agneta Welin

 

Senast uppdaterad: 2018-12-03 15:50