Rotavirus

Medicinsk bakgrund

Rotavirus grupp A är den vanligaste orsaken till diarré hos barn under 4 år. Vissa rotavirusstammar ger akut gastroenterit hos vuxna. Genom att virus är ytterst stabilt och finns i hög koncentration sprids denna infektion effektivt. Provet bör tas så fort som möjligt efter symptomdebut, dag 3-5. Symptomen brukar upphöra inom 5-8 dygn. Rotavirus diagnostiseras genom påvisning av antigen i faeces.

På samma prov utföres även test på Adenovirus

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för Rota/Adenovirus samt ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Provtagning

Rör eller faecesburk med sked utan tillsats.

Provtagning sker i början av symptomen, dag 3-5 då utsöndringen av virus är maximal.

Faeces

Minsta volym

Mängden faeces bör vara ca 2-3 ml eller 3-4 skedar.

Interferens

Provtagning sker i början av symptomen, dag 3-5, då utsöndringen av virus är maximal.

Transport och förvaring

Inom 6 timmar till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativt prov svaras: Rotavirus negativ och/ eller Adenovirus negativ.
  • Positivt prov svaras: Rotavirus positiv och/ eller Adenovirus positiv.

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Mätprincip

Immunokromatografisk teknik (ICT)

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:51