Rifampicin, streptomycin-koncentrationsbestämning

Laboratorium

Klinisk bakteriologi - TB-avd

Adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer info

Telefon 031 - 342 4945 (Allmän Bakt)

 

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:51