Legionella i vatten

Medicinsk bakgrund

Vid eventuellt önskemål om odling av legionella i vatten kontakta substatavdelning på laboratorium för klinisk mikrobiologi för diskussion. Material för provtagning tillhandahålls av laboratoriet.

Remiss

Remiss och provtagningsmaterial finns att hämta på Klinisk mikrobiologi.

Mätprincip

Specifik odling/agglutination

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen?

Legionellaodling av vatten utförs på utvalda ställen på Borås, Skene och Alingsås Lasarett 2-3 ggr / år.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:51