Campylobakter

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier. Denna metod har nu ersatts med PCR. Som rutin diagnostiseras Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC, ETEC, Yersinia enterocolitica, Vibrio och Pleismonas.

På barn under 12 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen).

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för F-bakt gastroentrit. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer.

Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Material

Faeces

Provtagningsmaterial

eSwab

Provtagning

Pottprov

  • Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

  • Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

  • För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 1-2 dygn.

Negativ odling besvaras:  Inget Champylobacter spp (jejuni och coli) DNA påvisats
Positiv odling besvaras:  Champylobacter spp (jejuni och coli) DNA påvisats

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Obs! Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Campylobakter PCR, nej

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:50