Fetalt RHD

Adress

Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Telefon 08-123 910 90

Mer info

Fetalt RHD

Intern analyskod

9500

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:49