Testosteron, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp
  • Om provet inte kommer till laboratoriet inom 48 tim skall plasma hällas av och frysas.

Referensintervall

Kvinnor

Ålder   Koncentration
> 18 år  

< 3 nmol/L

Män

Ålder   Koncentration 
> 18 år   6 - 27 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47