SR, mikro, kB-

System

Kapillärblod 

Synonym

Erytrocyter, sedimentationshastighet. Mikrosänka.

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • Provtagning beställes på lab (ankn 1870).
  • Gäller endast för barn.

Referensintervall

  • Barn  0-18 år:  1 - 9 mm.
  • Vid lågt blodvärde sjunker kB-SR snabbare.
  • Obs! Ej samma normalområde som B-SR.

Storhet och enhet

Längd, mm (efter 1 h)

Mätprincip

Längdmätning

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47