SNP-array

System

Helblod eller benmärg, EDTA, lila propp

Remiss

Avd för Klinisk Genetik SU/Sahlgrenska  

Provtagning

1 rör med venblod, lila propp  

Laboratorium

Klinisk Genetik
SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
031-343 42 06

Mer info

SNP-array  

Intern analyskod

24459

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47