PSA, P-

System

Plasma

Synonym

Prostataspecifikt antigen.

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas och frysas.
  • OBS! fritt PSA hållbart 36 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas och frysas.
  • Tag provet helst före prostatapalpation, kateterbyte eller annan procedur som berör prostatakörteln.
  • Tillfällig ökning av PSA kan ses efter akut urinretention och efter ingrepp som berör prostatakörtel (prostatapalpation, kateterbyte, biopsi mm).
  • Om manipulation av prostata förekommit vänta 1 vecka innan prov tas.

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Män  
< 70 år < 3,0 μg/L
70 – 80 år < 5,0 μg/L
> 80 år < 7,0 μg/L

Ovanstående respresenterar åtgärdsgränser.
OBS! Refernsintervallet motsvarar åtgärdsgränser enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer (2017-02-28).

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47