Protein, Asc-

System

Ascites

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

Minst 1 mL ascitesvätska i EDTA-rör, lila/svart propp.

Referensintervall

10 - 20 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47