Prolaktin, s-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

  • Prov tas tidigast 2 h efter uppvaknandet. Stress före provtagning undvikes.
  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Serum i rör utan tillsats måste avskiljas om provet inte ska mätas samma dag. Centrifugeras inom 2 h.
  • Serum i gelrör är hållbart 48 h i 2-8°C, därefter måste serum avskiljas.   

Referensintervall

Kvinnor

Ålder   Koncentration
< 50 år   70 - 572 mIE/L
> 50 år   57 - 424 mIE/L

Män

Koncentration
55 - 276 mIE/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mIE/L   

Mätprincip

Immunokemisk metod   

Ackrediterad

Ja   

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47