Metanol, u-

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2. 

Provtagning

10 mL urin i plaströr.

Referensintervall

Normalt ej påvisbart  (< 3 mmol/L) 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Gaskromatografi 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2,3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47