Kreatininclearence

System

(patient) njure

Synonym

Filtrering, endogent kreatinin

Remiss

Remiss 2

Provtagning

  • 10 mL urin från dygnsmängd, i centrifugrör av plast.
  • + 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Blodprovet tas den morgon då urinsamlingen avslutas.
  • Ange volym, samlingstid, patientens längd och vikt på  remissen.

Referensintervall

Kön   Flöde
Kvinnor   75 - 150 ml/min (korr till 1,73 m² kropssyta)
Män   80 - 160 ml/min (korr till 1,73 m² kropssyta)

Storhet och enhet

Volymflöde, mL/min

Mätprincip

  • Beräkning.
  • Primäranalyser: P- och tU-Kreatinin 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47