Kortisolinsöndring, dexametasonhämmad (snabbtest)

System

Patient

Synonym

Dexametasontest  

Remiss

Remiss 1

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp
  • Angående provtagning och dosering se FASS.
  • Anteckna provtagningstidpunkten på rör och remiss.
  • OBS! Chockberedskap! (se FASS)
  • Primäranalys: P-Kortisol

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Se FASS

Storhet och enhet

Uttryckes genom S-Kortisol, substanskoncentration, nmol/L.

Mätprincip

Se Primäranalys: S-Kortisol

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47