Kolmonoxidhemoglobin, b- (b-COHb)

System

Erytrocyter

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

Artärblod i speciell hepariniserad spruta, som blodgas alt. 1 heparin-rör med venblod, grön/svart propp. Provet transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

Icke rökare

< 1,5 %

Rökare

1,5 - 5 %

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48