Kolesterol, p-

System

Plasma

Synonym

Kolesterol + Kolesterol-estrar  

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i Lipidstatus.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före provtagningen om
  • P-HDL-Kolesterol och/eller fP-Triglycerider beställes samtidigt.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   1,60 - 4,01 mmol/L
1 - 6 mån   1,60 - 3,65 mmol/L
6 mån - 1 år   1,97 - 5,59 mmol/L
1 - 3 år   2,79 - 4,99 mmol/L
4 - 6 år   2,74 - 4,99 mmol/L
7 - 9 år   2,69 - 5,43 mmol/L
10 - 12 år   2,72 - 5,64 mmol/L
13 - 15 år   2,79 - 5,30 mmol/L
16 - 18 år   2,38 - 6,05 mmol/L
18 - 30 år   2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 50 år   3,3 - 6,9 mmol/L
> 50 år   3,9 - 7,8 mmol/L

Pojkar och män   

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   1,40 - 3,90 mmol/L
1 - 6 mån   2,09 - 3,80 mmol/L
6 mån - 1 år   1,97 - 4,63 mmol/L
1 - 3 år   2,20 - 4,71 mmol/L
4 - 6 år   2,84 - 5,61 mmol/L
7 - 9 år   2,84 - 5,46 mmol/L
10 - 12 år   2,72 - 5,77 mmol/L
13 - 15 år   2,35 - 5,28 mmol/L
16 - 18 år   2,12 - 4,97 mmol/L
18 - 30 år   2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 50 år   3,3 - 6,9 mmol/L
> 50 år   3,9 - 7,8 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja 

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47