Kokain, screening, u-

System

Urin

Synonym

Bensoylecgonin    

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 10 mL urin i rundbottnat plaströr.
  • Analysen avser även "crack".

OBS! Alla positiva prov skickas för verifiering.  Om så inte önskas meddelas laboratoriet på remissen.

Referensintervall

Negativ (< 150 µg/L bensoylecgonin)

Storhet och enhet

Masskoncentration, Negativ/Positiv 

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47