Järn, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
  • Provet bör tas senast kl. 10.00 
  • Transferrinmättnad beräknas med hjälp av Järn- och Transferrinvärdet

  • Svar lämnas inte vid hemolys.

Referensintervall

Referensintervall avser prov taget på morgonen före kl 10:00 p.g.a. dygnsvariation

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   5,2 - 22,7 µmol/L
1 mån - 1 år   4,5 - 22,6 µmol/L
1 - 3 år   4,5 - 18,1 µmol/L
4 - 6 år   5,0 - 16,7 µmol/L
7 - 9 år   5,4 - 18,6 µmol/L
10 - 12 år   5,7 - 18,6 µmol/L
13 - 15 år   5,4 - 19,5 µmol/L
16 - 18 år   5,9 - 18,3 µmol/L
> 18 år   9 - 34 µmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   5,7 - 20 µmol/L
1 mån - 1 år   4,8 - 19,5 µmol/L
1 - 3 år   5,2 - 16,3 µmol/L
4 - 6 år   4,5 - 20,6 µmol/L
7 - 9 år   4,8 - 17,2 µmol/L
10 - 12 år   5,0 - 20 µmol/L
13 - 15 år   4,7 - 19,7 µmol/L
16 - 18 år   4,8 - 24,7 µmol/L
> 18 år   9 - 34 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48