Hemoglobin, f- (humanspecifikt)

System

Faeces

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Reagenskit rekvireras från Westma.
  • Enbart provtagningsburk kan hämtas på Laboratoriet för klinisk kemi.

Referensintervall

0 arb enh

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-1).

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48