Hemoglobin, b- (b-Hb)

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Ålder Kön  Koncentration
0 - 1 dag Båda 135 - 195 g/L
1 - 3 dagar Båda  145 - 225 g/L
3 dagar - 1 v Båda 135 - 215 g/L
1 v - 2 v Båda 125 - 205 g/L
2 v - 1 mån Båda 100 - 180 g/L
1 - 2 mån Båda 90 - 140 g/L
2 - 6 mån Båda 95 - 135 g/L
6 mån -  2 år Båda 105 - 135 g/L
2 - 6 år Båda 115 - 135  g/L
6 - 12 år Båda 115 - 155 g/L
12 -  18 år Kvinna 120 - 160 g/L
12 - 18 år Man 130 - 160 g/L
> 18 år Kvinna 117-153 g/L
> 18 år Man 134 - 170 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L  

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48