Hematologistatus inkl. cytokemisk diff

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Venblod förvaras i rumstemperatur, men om mätningen inte kan utföras inom 8 timmar förvaras blodet i kyl 2 – 8 °C. Blodet är hållbart i kyl 2 – 8 °C minst 48 timmar, utom för MCV, CHCM och MPV som måste mätas inom 24 timmar.
  • Kapillärblod förvaras i rumstemperatur och är hållbart högst 6 timmar.

Följande analyser ingår

Referensintervall 

B-Eosinofila granulocyter 0,0 - 0,6 x 109/L
B-Basofila granulocyter 0,0 - 0,2 x 109/L
B-Lymfocyter 1,1 - 4,4 x 109/L
B-Monocyter 0,1 - 1,0 x 109/L
B-LUC 0,0 - 0,4 x 109/L

 Referensintervall för övriga analyser se respektive analys.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48