Glukos, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 FC-Mix, Fluorid-Citrat, Rosa propp.
  • Prover som inte kan analyseras inom 2 dygn skall centrifugeras och plasma avskiljas.

Referensintervall

Fastevärde   Koncentration
< 1 dag   1,7 - 3,3 mmol/L
1 dag   2,2 - 3,3 mmol/L
2 dagar - 4 veckor   2,8 - 4,5 mmol/L
4 veckor - 18 år   3,3 - 5,6 mmol/L
> 18 år   4,0 - 6,0 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48