Fosfat, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum användas.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   1,40 - 2,50 mmol/L
1 mån - 1 år   1,20 - 2,10 mmol/L
1 - 3 år   1,10 - 1,95 mmol/L
4 - 6 år   1,05 - 1,80 mmol/L
7 - 9 år   1,00 - 1,80 mmol/L
10 - 12 år   1,05 - 1,70 mmol/L
13 - 15 år   0,90 - 1,55 mmol/L
16 - 18 år   0,80 - 1,55 mmol/L
> 18 år   0,76 - 1,41 mmol/L

Pojkar och män

Ålder Koncentration
1 dag - 1 mån 1,25 - 2,25 mmol/L
1 mån - 1 år 1,15 - 2,15 mmol/L
1 - 3 år 1,00 - 1,95 mmol/L
4 - 6 år 1,05 - 1,80 mmol/L
7 - 9 år 0,95 - 1,75 mmol/L
10 - 12 år 1,05 - 1,85 mmol/L
13 - 15 år 0,95 - 1,65 mmol/L
16 - 18 år 0,80 - 1,55 mmol/L
18 - 49 år 0,71 - 1,53 mmol/L
> 50 år 0,71 - 1,23 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48