Folat, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Ljuskänsligt.
  • Hemolys medför falskt förhöjda värden.
  • Svar lämnas inte vid hemolys.

Minsta volym

300 µL plasma

Referensintervall

7,0 - 45,1 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48