CRP (snabbmetod), p-

System

Helblod

Synonym

C-reaktivt protein

Remiss

Beställs elektroniskt

Provtagning

1 EDTA rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

< 5 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48