CRP, s- känslig

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

C Reaktivt protein, känslig

Intern analyskod

6700

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48