CRP, p-

System

Plasma

Synonym

C-reaktivt protein

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Minsta volym

100 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

< 3 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48