Calcium, p-

System

Plasma

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
  • Ingår i profil 2 och profil 4

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Även P-Ca, Albuminnormerat kan beställas, genom att Profil 2 eller Profil 4 beställes.

Minsta volym

150 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   2,10 - 2,64 mmol/L
1 mån - 1 år   2,22 - 2,62 mmol/L
1 - 3 år   2,12 - 2,59 mmol/L
4 - 6 år   2,12 - 2,64 mmol/L
7 - 9 år   2,12 - 2,57 mmol/L
10 - 12 år   2,15 - 2,64 mmol/L
13 - 15 år   2,10 - 2,50 mmol/L
16 - 18 år   2,15 - 2,45 mmol/L
>18 år   2,15 - 2,51 mmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   2,12 - 2,64 mmol/L
1 mån - 1 år   2,17 - 2,62 mmol/L
1 - 3 år   2,19 - 2,64 mmol/L
4 - 6 år   2,19 - 2,64 mmol/L
7 - 9 år   2,17 - 2,57 mmol/L
10 - 12 år   2,17 - 2,54 mmol/L
13 - 15 år   2,12 - 2,54 mmol/L
16 - 18 år   2,10 - 2,57 mmol/L
>18 år   2,15 - 2,51 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48