CA125, s-

System

Serum

Synonym

Cancerantigen CA125

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

  • 5 mL gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte kommer till lab inom 24 h skall serum hällas av och frysas.
  • Fryses vid längre förvaring.

Minsta volym

250 µL serum, 1 microtainerrör.

Referensintervall

< 35 U/mL

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48