C3, C4, S-

System

Serum

Synonym

Komplementfaktorer

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 2

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h avskiljes serum och fryses.
  • Kan beställas enskilt eller tillsammans med S-Proteinelektrofores.

Minsta volym

100 µL serum, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

  • C3: 0,60 - 1,30 g/L
  • C4: 0,10 - 0,30 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,4

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48