BNP (brain natriuretisk peptid), p-

System

Plasma

Synonym

Brain natriuretisk peptid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i rör med EDTA
  • Prov som anländer till laboratoriet inom 7h förvaras i rumstemperatur och skall ej centrifugeras.
  • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 7h skall provet centrifugeras, plasma avskiljas.
  • Plasma är hållbart 24 timmar i kyl (2 – 8°C) och skall därefter frysas i < - 20°C.

Minsta volym

300 µL plasma, 2 microtainerrör.

Referensintervall

Kvinnor

Ålder   Koncentration
< 55 år   < 70 ng/L
> 55 år   < 105 ng/L

Som cut-offvärde för att utesluta hjärtsvikt föreslås 100 ng/L.
Värden över 100 ng/L markeras som onormalt värde vid svarsrapportering.

Män

Ålder   Koncentration
< 65 år   < 70 ng/L
> 65 år   < 105 ng/L

Som cut-offvärde för att utesluta hjärtsvikt föreslås 100 ng/L.
Värden över 100 ng/L markeras som onormalt värde vid svarsrapportering.

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48