Bilirubin, navelsträngs-, s-

System

Navelsträngsblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

  • 1 gelrör med navelsträngsblod,guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Bilirubin är mycket ljuskänsligt och skall syddas för starkt ljus.

Referensintervall

< 34 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:48